• "Dit smaakt naar fris-gras-heldergroen én een vleugje chocolade!"

  • "This smells like fresh-green grass and a tiny bit of chocolate!"

  • " Ce spectacle a l'odeur de l'herbe fraîche du matin mélangée à un soupçon de chocolat."

NEDERLANDS

PRODUCTIE

'ERNEST, WAAR BEN JE?'

FAMILIEVOORSTELLING: +2 jaar - (NL/FR/ENG - Tweetalig)
SPEELSEIZOEN 2016-2017-2018

De twee beroemde figuurtjes 'ERNEST & CELESTINE'
uit de kinderboeken van illustratrice Gabrielle Vincent
komen opnieuw tot leven in muziektheater, over de
GROTE en KLEINE verhalen van elke dag.

Een tedere, fijnbesnaarde voorstelling waar
woord, zang, klank, beweging, dans
én verbeelding elkaar ontmoeten.

Verwondering verzekerd!

 

 

 

 

THEMA'S

. peuter-kleuter-kattekwaad    
. muziek- en woordspel           
. zintuig- en taalprikkels
. dans, beweging, expressie                                             
. geboorte en geborgenheid  
. de natuur en zijn beestjes                                                   
. weeskinderen, pleegouders, adoptie                     
. eenzaamheid, liefde, vriendschap                                   
. slapen, dromen, dagrituelen

 

 

 

 

ARTIESTEN

ACTEERWERK + ZANG
Geoffrey Debondt
Jolijn Antonissen
Anke Jochems
Leen Taelemans

MUZIEK
Pavel Souvandjiev
Guus Herremans
Nicolaas Cottenie
Pablo Golder
Sophie Cavez

REGIE & SCRIPT
Leen Taelemans

MUZIEKCOMPOSITIE
Pavel Souvandjiev
Leen Taelemans
Annelies Brosens (Laïs)

VERSIE ENG/FR
Pieter Decancq - Scriptbewerking: ENG
Virginie De lutis (Agota.be) - Scriptbewerking: FR

TECHNIEK & LICHTPLAN
Jelle Decrock

DECOR
Peter Deblieck & Ruth Boutte -  PLNK

 

 

 

 

VERHAAL

SSsssstttt...

In beren -en muizenstad
is het pikdonker
én muisstil.

Iedereen slaapt,
de dieren van de nacht
die houden de wacht.

Kijk...
het dak van dat boshuis
gaat op en neer,
want daar snurkt
een kleine muis
en een grote beer.

Een gure storm,
een wervelwind.

SSSSTTTT...
CÉLESTINE DROOMT.

Het lijkt wel een labyrint!

Slaapdronken fluistert ze:
"Ernest... Ernest...
Ernest, waar ben je?"

 

 

 

 

ERNEST & CÉLESTINE

Deze twee figuurtjes werden voor het eerst getekend begin de jaren ’80
door illustratrice Gabrielle Vincent (1928-2000). In Vlaanderen zijn ze
beter gekend onder de namen ‘Brammert & Tissie’.
Ze verschenen in 25 kinderboeken - vertaald in 7 talen. 
Hiermee won ze prijzen in binnen- en buitenland.

De artieste was niet alleen baanbrekend op het vlak van illustratie van
kinderboeken, daarnaast maakte ze zo’n 10 000 schilderijen.
Deze worden op precieze wijze samen met haar fragmenten uit brieven
en haar dagboek in het archief van de Fondation Monique Martin bewaard. Na haar overlijden werden de beer en de muis in 2012 van onder het stof gehaald
door Daniel Pennac en Benjamin Renner voor de realisatie van de animatiefilm
‘Ernest et Célestine’
, die genomineerd werd voor de oscars in 2014. Theater Ernest & Célestine laat ze sinds 2014 tot leven komen op de scène
in een geestig muziektheater-project.

 

 

 

 

INFO

MUZIEKTHEATER
Uitgevoerd door Theater Ernest & Célestine.

PRODUCTIE van het Productiehuis L'O
i.s.m. Fondation Monique Martin.

FORMULES
. MICRI: < 45 kinderen
. MINI: < 75 kinderen
. MACRO: < 150 toeschouwers
. OLIFANTO: < 250 toeschouwers
. À la carte: Op maat van uw project!

+ EXTRA OPTIES:
. Expositie oeuvre Gabrielle Vincent
. Educatieve creatieve workshop

VOOR SCHOLEN
Met meer dan 10 jaar expertise als achtergrond is
dit muziektheater-project van het Productiehuis L'O,
het ideale cultuur-educatief project voor uw school.
Bijkomend biedt het een antwoord op de ontwikkelings-
en leerdoelen van de brede algemene
en muzische vorming én de taalontwikkeling!

LEEFTIJD
. Familievoorstelling - NL:  +2 jaar
. Schoolvoorstelling - NL: +2 jaar
. Schoolvoorstelling - Tweetalig: +5 jaar
. Schoolvoorstelling - FR/ENG: +8 jaar (taalprikkel)

TAAL-OPTIES
. Nederlandse versie
. Franse versie
. Engelse versie
. Tweetalige versies: NL-FR | ENG-FR | ENG-NL

DUUR VOORSTELLING
45 minuten

KOSTPRIJS
Kostprijs op maat van de gekozen formule!
Vraag ons vrijblijvend de prijs-tabel.

 

 

 

 

PUBLIEK AAN HET WOORD

Proficiat! Dit was puur - Back to basics!
Ik zag zelden mijn leerlingen zo stil en betrokken.” 


Juf 3e kleuter klas  -  Kalken“Ik vond alles mooi! - En ik de liedjes -
En ik de het bad - En ik dat van die paraplu!”


Kleuters Bibkaravaan Dendermonde“Deze voorstelling  brengt een perfect evenwicht
tussen woord, beweging, klank en dans.  

Tweemaal een uitverkochte zaal, én terecht!
We zijn blij dat jullie op bezoek kwamen.”

Curator  - Museum Stad Brussel - Broodhuis

 

 

 

 

BRIEVENBUS

Zend ons jullie boodschapjes, brieven, 
vragen of tekeningen.

FRANCAIS

PRODUCTION

'ERNEST - OÙ ES-TU?'

SPECTACLE MUSICAL FAMILIAL - DÈS 2 ANS (FR/NL/ANG - bilingue)
SAISONS 2016 - 2017 - 2018

Les deux célèbres personnages 'Ernest & Célestine' issus des albums
de l'illustratrice Gabrielle Vincent, reprennent vie dans un nouveau spectacle
musical pour parler des GRANDES et PETITES histoires du quotidien.

Un spectacle où tendresse, son, mots, musique,
danse, mouvement et imagination se rencontrent.

Étincelles dans les yeux assuré!

 

 

 

 

THÈMES

. La vie des petits enfants et ses rituels du jour
. Jeu de mots et musique, danse et mouvement
. Stimulation sensorielle, stimulation de la langue
. La naissance et la sécurité
. Les orphelins, fostership et l'adoption
. La nature et ses petites bêtes
. La solitude, l'amour et l'amitié
. Les caprices et les folies
. Rêver et dormir

 

 

 

 

ARTISTES

ACTE + CHANT
Geoffrey Debondt
Jolijn Antonissen
Anke Jochems
Leen Taelemans

MUSIQUE
Pavel Souvandjiev
Guus Herremans
Nicolaas Cottenie
Pablo Golder
Sophie Cavez

SCÉNARIO & RÉALISATION
Leen Taelemans

COMPOSITION MUSICALE
Pavel Souvandjiev
Leen Taelemans
Annelies Brosens (Laïs)

VERSION ENG/FR
Virginie De lutis (Agota.be): Adaptation scénario: FR
Pieter Decancq: Adaptation scénario: ANGL

TECHNIQUE & LUMIÈRE
Jelle Decrock

DÉCOR
Peter Deblieck & Ruth Boutte - PLNK

 

 

 

 

HISTOIRE

SSSsssssssssstttt.....

'À Ours-et-souris-ville
il fait nuit,
c'est le silence.

Tout le monde fait dodo
sauf...
les animaux de la nuit.

Après une journée
de folies d'ours
et de caprices de souris
Ernest & Célestine
sont aussi pelotonnées
dans leur lit moelleux.

SSSSTTTT...
CÉLESTINE RÊVE...

Tout ressemble à un labyrinthe
dans lequel
elle ne parvient pas
à retrouver son chemin. 

Ivre de sommeil elle chuchote:
"Ernest, Erneeest...
Ernest... Où es-tu?"

 

 

 

 

ERNEST & CÉLESTINE

Les deux personnages sont pour la première fois dessinés
par illustratrice Gabrielle Vincent  (1928-2000) dans les années '80.
Elle a écrit 25 livres pour enfants - traduits en 7 langues.
Elle a remporté plusieurs prix en Belgique et à l'étranger.

En plus d'avoir révolutionné le livre pour enfants avec ses illustrations,
elle a également réalisé 10 000 peintures. Tous ces travaux sont admirablement
conservé, ainsi que des extraits de correspondance et des extraits de son journal
aux archives de la Fondation Monique Martin.

Après sa mort, l'ours et la souris ont été dépoussiérés par
Danniel Pennac et Benjamin Renner à l'occasion de la réalisation du
film animation 'Ernest et Célestine', nominé aux oscars en 2014.

Le Théâtre Ernest & Célestine les faits désormais également vivre
dans un spectacle musical plein d'esprit.

 

 

 

 

 

INFOS

COMÉDIE MUSICALE
Réalisée par le Théâtre Ernest & Célestine.

PRODUCTION du Maison de production L'O,
en coopération avec la Fondation Monique Martin.

FORMULES
. Micri: < 45 enfants
. Mini: < 75 enfants
. Macro: < 150 enfants
. Olifanto: < 250 enfants
. À la carte: Adaptée à votre projet!

+ OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
. Exposition oeuvre Gabrielle Vincent
. Atelier creatif-éducatif

POUR ÉCOLES
Avec plus de 10 ans d'expérience,
ce projet théâtre musical de
la Maison de Production L'O
est idéal comme projet culture-éducatif
pour votre école. De plus, il répond aux objectifs
d'apprentissage général, de la musique et des langue.

POUR QUI?
. Spectacle familial - FR:  dès 2 ans
. Spectacle pour écoles - FR: dès 2 ans
. Spectacle pour écoles - Bilingue:  dès 4 ans
. Spectacle pour écoles - NL ou ANGL: dès 8 ans (stimulation de la langue)

CHOIX DE LANGUE
. Version Français
. Version Néerlandais
. Version Anglais
. Version Bilingue: FR-NL | FR-ANGL | ANGL-NL

DURÉE DE SPECTACLE
45 minutes

PRIX DU SPECTACLE
Adapté à votre formule choisie!
Demandez notre liste de prix.

 

 

 

 

 

BOÎTE AUX LETTRES

Envoyez-nous vos lettres, messages,
questions et dessins.

ENGLISH

PRODUCTION

'ERNEST - WHERE ARE YOU?'

FAMILY PERFORMANCE: AGE 2+  (ENG/FR/Du - bilingual)
PLAY SEASON: 2016-2017-2018

The two famous characters 'Ernest & Célestine'
from the children's books by illustrator Gabrielle Vincent
come back to life in a music theatre performance
about the BIG and LITTLE stories of every day.

A tender performance where words, music, sounds,
dance, movement and imagination meet each other.

Wonderment  assured!

 

 

 

 

THEMES

. toddler-life, tricks and caprices
. music, words and sensory stimuli
. dance, movement and language stimulation
. birth, security  and bonding
. sleeping and dreaming
. orphans, fostership and adoption
. feeling lonely, love and friendship

 

 

 

 

ARTISTS

ACTING + SINGING
Geoffrey Debondt
Jolijn Antonissen
Anke Jochems
Leen Taelemans

MUSICIANS
Pavel Souvandjiev
Guus Herremans
Nicolaas Cottenie
Pablo Golder
Sophie Cavez

SCRIPT & DIRECTING
Leen Taelemans

MUSIC-COMPOSITION
Pavel Souvandjiev
Leen Taelemans
Annelies Brosens (Laïs)

ENG/FR VERSION
Pieter Decancq: Adaptation script: ENG
Virginie se Lutis (Agota.be): Adaptation script: FR

TECHNICS & LIGHT-PLAN
Jelle Decrock

SETTING
Peter Deblieck & Ruth Boutte - PLNK

 

 

 

 

STORY

SSSssssstttt.....

'In bear-and-mouse-city
it's dark and quiet!

Everyone is asleep
except the animals of the night,
they are the guard of the forest.

After a day of
bear tricks and mice caprices,
also Ernest & Célestine
lie close to each other
in their warm, soft, cottony bed.

SSSSTTTT...
CÉLESTINE DREAMS!

A rainbow, a bit of chocolate,
a ladybug, a bath full of bubbles,
and a whirlwind...

Her dream looks like a labyrinth!

She whispers:
"Ernest...  
Erneeeest...
Ernest, where are you?"

 

 

 

 

 

ERNEST & CÉLESTINE

These two little characters where drawned for the first time in the '80's
by illustrator Gabrielle Vincent (1928-2000). She created 25 children's books,
translated in 7 languages. She won several prizes in Belgium and abroad.

The artist was not only famous for her illustrations,
she also made approximately 10 000 paintings. These are kept together with her lettres,
sketches and diary excerpts in the archive of the Monique Martin Foundation.

The bear and the mouse where removed from under the dust in 2012
by Danniel Pennac and Benjamin Renner when they created
the animation movie 'Ernest et Célestine', which was oscar nominated in 2014.

Theatre Ernest & Célestine brings them back to life in
this lively-wittily music theater performance.

 

 

 

 

 

 

INFORMATION

MUSIC THEATRE
A performance of Theatre Ernest & Célestine.

PRODUCTION of Production house L'O,
in co-operation with
the Monique Martin Foundation. 

FORMULAS
. MICRI: < 45 children
. MINI: < 75 children
. MACRO: < 150 spectators
. OLIFANTO: < 250 spectators
. À la carte: Customized to your project!

+ EXTRA OPTIONS
. Exposition of the drawings  of Gabrielle Vincent
. Creative educational workshop

FOR SCHOOLS
With over 10 years of experience,
this music-theater-project of the Productionhouse L'O
is the ideal cultural and educational project for your school.
That accord to learning and development objectives in the areas
of general education, musique, language.

FOR WHOM?
. Family performance - ENG: Age +2
. School performance - ENG: Age +2
. School performance - Billingual: Age +5
. School performance - Du or FR: Age +8 (language stimulation)

LANGUAGE OPTIONS
. English version
. Dutch version
. French version
. Billingual versions: ENG-NL | ENG-FR | FR-NL

PLAY LENGTH
45 minutes

PRICE
Customized to the formula of your choice.
Ask us for our price list.

 

 

 

 

 

 

 

LETTERBOX

Send us your messages, letters
questions and drawings.

PORTFOLIO

SSSTTT…
BERENSTREKEN & MUIZENKUREN
BiB
OP BEZOEK IN DE BRON LOVENDEGEM
IN BAD
VERNISSAGE
OVER KASTELEN EN SCHONE PLEKKEN
SPITTER SPAT
SAMEN OP DE FOTO!
SCHMINK
SCHOENTJES
DECOR IN DE MAAK!
BEREPOTEN
SSSSTTT… GERITSEL
ERNEST & CELESTINE BIJ DE FOTOGRAAF
ERNEST IS MUZIKANT!
GROOT EN KLEIN
Ik ZOCHT EEN NAAM VOOR HAAR
DECOR IN OPBOUW
TEKENINGEN IN DE WOLKEN
KOM JE KAARTJE HALEN NA DE VOORSTELLING!
OVER KASTELEN EN SCHONE PLEKKEN
RODE SOKKEN
GENTSE FEESTJES 2014
STRAKS IS ER FEEST!!
TOT DE VOLGENDE KEER MISSCHIEN!
LES BOTTINES ARTISTIQUES
REGENBOOGLIED

KALENDER

KALENDER

2016 - 'ERNEST, WAAR BEN JE?'

. 27 NOVEMBER 2016
CC DE BORRE BIERBEEK
QUKELEKU FESTIVAL
11u - 14u30 (NL)
-> Tickets en info:
http://www.ccdeborre.be/qukeleku

. 21 JULI 2016
FESTIVAL GENTSE FEESTJES
10u (NL)  - UITVERKOCHT!
-> Tickets:
www.gentsefeestjes.be

. 22 MEI 2016
CC BRUGGE  - AIRBAG FESTIVAL
14u30 + 16u (NL)  - UITVERKOCHT!
-> Tickets & info

2015 - 'MUIZENKUREN & BERENSTREKEN
. NOVEMBER - DECEMBER  2015
BIBKARAVAAN
50 SCHOOLVOORSTELLINGEN (NL)
Bibliotheken regio:
Wetteren - Laarne - Dendermonde

. 5 DECEMBER 2015
BIB DENDERMONDE
PROJECT BOEKBABY'S - 10u (NL)
Uitverkocht!

. 29 NOVEMBER 2015
CC KNOKKE - 15u (NL)
Uitverkocht!

. 2 AUGUSTUS 2015
STADHUIS BRUSSEL
Museum van de stad Brussel (NL/FR)
Grote markt - 10u en 11u30

. 20 JUNI 2015
SCHOOLVOORSTELLINGEN
DE BRON Lovendegem (NL)

. 10 JUNI 2015
VERNISSAGE EXPOSITIE
'BRUSSEL DOOR MONIQUE MARTIN' (NL/FR)
MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL
Broodhuis - Grote markt

 

 

2014 - 'MUIZENKUREN & BERENSTREKEN'
. PREMIERE 1 & 2 JULI 2014
FESTIVAL GENTSE FEESTJES (NL)
(2x UITVERKOCHT!)

. OKTOBER 2014
10 SCHOOLVOORSTELLINGEN
't EY BELSELE (NL)

 

 

2013 - 'MUIZENKUREN & BERENSTREKEN'
. MAKING OFF & TRY OUT
-> School Kalmthout
-> Kinderkunstendag
-> Project Boekbaby's
    BIB Dendermonde